telesná a športová výchova                              Telesná a športová výchova 

                                                

Milí športovci, plavci, žiaci.....Okrem toho, že sa plne venujete učeniu, dúfam, že si svoje fyzické a duševné zdravie upevňujete aj nejakou pohybovou aktivitou i napriek týmto obmedzeným podmienkam.

Nezabudnite sa pred každou pohybovou aktivitou dôkladne rozohriať a cvičiť pod dohľadom rodiča. Výber pohybovej aktivity by mal zodpovedať vašej momentálnej kondícii a vášmu aktuálnemu zdravotnému stavu.

Rozohriatie v domácich podmienkach:

-          rozbehanie na mieste alebo na veľmi krátku vzdialenosť s využitím prvkov bežeckej abecedy, rôznych skokov, poskokov, preskokov cez švihadlo v trvaní 3 až 5 minút.

Rozcvičenie celého tela , strečing v trvaní 5-7 minút.

Hlavnú časť vašej pohybovej aktivity môže tvoriť:

                -posilňovanie s vlastnou váhou svojho tela

                -posilňovanie s pomôckami ( expander, fitlopta…….)

                -TABATA

                -kruhový tréning

                -jóga, tanec na hudbu, pilates

                -aerobik

                - atď..........

 

Po skončení každej pohybovej aktivity nezabudnite na strečing alebo uvoľňovacie cvičenia.

 

Popri vykonávaní pohybových aktivít nezabúdajte denne:

-          na dostatok čerstvého vzduchu, samozrejme v rámci dodržovania karanténnych opatrení

-          dodržujte zásady správnej životosprávy

-          dodržujte základné hygienické návyky

-          a hlavne dodržujte bezpečnosť pri cvičení.

 

 

Dúfame, že sa čoskoro uvidíme.

 

                                                                             VAŠE TELOCVIKÁRKY