ÚvodVitajte na stránke pre žiakov, rodičov a učiteľov našej školy, ZŠ Hollého v Topoľčanoch.
Na tejto stránke je zverejnený študijný materiál pre domácu prípravu žiakov hlavne
počas prerušenia vyučovania.
Študijný materiál budeme postupne pridávať.
V menu si, prosím, nájdite príslušný ročník a následne vyberte  požadovaný predmet,
prípadne v spodnej časti podstránky daného predmetu zvoľte ďalšiu podstánku
(ak je napríklad predmet rozdelený podľa tried, skupín...).