Mgr. Kapusník, 6. A + 6. BMilí žiaci, do konca školského roka som PN. Učivo na tento školský rok sme už prebrali, máme naplánované už len opakovanie. Preto si iba postupne prejdite to, čo sme sa počas tohto roka naučili prostredníctvom tejto stránky: http://kapo.topindex.sk/id7/fyzika-6-rocnik.html.

Výpočet hustoty plynu, príklad ~ Postup riešenia (úlohy z týždňa od 18.5.2020 do 22.5.2020)
Úlohy na týždeň od 18.5.2020 do 22.5.2020
Úlohy na týždeň od 11.5.2020 do 15.5.2020
Úlohy na týždeň od 4.5.2020 do 7.5.2020
Správanie telies v kvapalinách s rôznou hustotou, úloha ~ Riešenie (úlohy z týždňa 27.4.2020 do 30.4.2020)
Úlohy na týždeň od 27.4.2020 do 30.4.2020
Úlohy na týždeň od 20.4.2020 do 24.4.2020
Výpočet objemu telesa, príklady ~ Postup riešenia (úloh z týždňa od 15.4.2020 do 17.4.2020)
Úlohy na týždeň od 15.4.2020 do 17.4.2020
Úlohy na týždeň od 6.4.2020 do 8.4.2020
Výpočet hmotnosti telesa, príklady ~ Postup riešenia (úloh z týždňa od 30.3.2020 do 3.4.2020)
Úlohy na týždeň od 30.3.2020 do 3.4.2020
Úlohy na týždeň od 23.3.2020 do 27.3.2020
Výpočet hustoty látok, príklady ~ Postup riešenia (úloh z týždňa od 16.3.2020 do 20.3.2020) 
Úlohy na týždeň od 16.3.2020 do 20.3.2020
Dlhodobá úloha! Vytvorte prezentáciu na ľubovoľnú tému z fyziky z učiva, ktoré ste už prebrali, budete preberať (pozrite učebnicu) alebo z ľubovoľnej fyzikálnej témy, ktorá Vás zaujala. Prezentáciu pošlite, prosím,  na adresu kapotest@gmail.com.
Pri tvorbe prezentácie použite tieto zásady: Ako na prezentácie, zásady tvorby prezentácií.