FyzikaMgr. Adamkovičová:
PL opakovanie (26.5.-2.6.)
El.energia a jej premeny (19.5.)
Účinky el.prúdu na ľudský organizmus - pozn. (12.5.)
Účinky el.prúdu na ľudský organizmus prez.
Vedenie el. prúdu v plynoch (5.5.)

Chemické zdroje el. napätia (28.4.)

Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách (21.4.)

Riesenia prikladov z 31-3-2020
Opakovanie
Elektromagnet
Mag. pole v okolí vodiča, cievka

Zaujímavé fyzikálne videá:
Hustota - Zavedenie pojmu hustota (1/5) ~ Zavedenie pojmu hustota pomocou hmotnosti a objemu cez zaujímavé experimenty
Hustota - Experimenty (2/5) ~ Ukážky rôznych fyzikálnych experimentov pomocou, ktorých si môžu žiaci upevniť pojem hustota
Hustota - Plávanie telies (3/5) ~ Experimenty, ktorými ukážeme správanie sa telies v kvapaline
Hustota - Kvapaliny (4/5) ~ Hustota kvapalín vysvetlená na experimente "fyzikálny kokteil", ktorý si môžete urobiť aj doma
Hustota - Výroba fyzikálnej hračky - Kartezián (5/5) ~ Ako odmena za pochopenie plávania telies si môžu žiaci doma zostrojiť hračku, na ktorú budú potrebovať len veci, ktoré nájdu doma
Ťažisko - Zavedenie pojmu tažisko (1/4) ~ Pomocou rôznych experimentov si vysvetlíme pojem ťažisko a ukážeme si kde je treba teleso podoprieť, aby ostalo v rovnováhe
Ťažisko - Experimenty s vlastným telom (2/4) ~ Experimenty, ktoré si môže vyskúšať každy sám a zistiť ako sa mení ťažisko tela
Ťažisko - Stabilita telies (3/4) ~ Experimenty, na ktorých si vysvetlíme aký je rozdiel medzi stabilným a labilným telesom
Ťažisko - Výroba fyzikálnej hracky - Nosonosič (4/4) ~ Zaujímavá fyzikálna hračka, ktorú si žiaci môžu vyrobiť a zopakovať si vedomosti o ťažisku
Elektrina - Magnetické pole v okolí vodiča s prúdom (1/3) ~ Ørstedov pokus, na ktorom vysvetľujeme magnetické pole v okolí vodiča s prúdom
Elektrina - Cievka (2/3) ~ Predstavenie cievky a vysvetlenie jej správania sa v obvode. Vo videu sa dozviete o jednom jednoduchom pravidle
Elektrina - Elektromagnet (3/3) ~ Ukážka cievky s jadrom z mäkkej ocele a jeho prednosti oproti stálemu magnetu

Hustota látok
Kúzelná fyzika na cestách v ILUSII - Intro
Kúzelná fyzika v ILUSII - Gravitačné zrýchlenie

Jednoduché fyzikálne pokusy, PaedDr. Klára VELMOVSKÁ, PhD., Univerzita Komenského