LinkyAko na prezentácie - zásady tvorby prezentácií
wocabee.app - WocaBee = revolúcia v učení cudzích slovíčok!
lingea.sk -  Lingea, elektronické a knižné slovníky, jazykové technológie, preklady
hackmath.net - Matematický portál pre žiakov základných a študentov stredných škôl
muf.skola.sk - Multimediálna učebnica fyziky