Slovenský jazyk a literatúraMgr. Panovčíková,literatúra
Pokyny 8.6. - 12.6.
Kto bol J. G. Tajovský
Epika a epické žánre
Prívlastok
PL, Včelí vosk
11.5. -15.5.
Džínsový denník,prezentácia
4.5. -8.5.
J. Wilsonová Dieťa zo smetiska
Jana Šimulčíková Dievča s bocianími nohami
Roman Brat: Mordovisko - Prezentácia

Mgr. Panovčíková, slovenský jazyk:
Opakovanie Čítanie s porozumením
1.6. - 6.6.
Vývin spisovnej slovenčiny
Pokyny 25.5. - 29.5.
Interpunkčné znamienka
Úlohy oc 18.5. - 22.5.
Rozcvička, čitateľská gramotnosť
11.5. -15.5.
Oznamy a úlohy
Vetné členy, myšlienková mapa
Čítanie s porozumením Tajomný ostrov
4.5. - 8.5.
Test, neohybné slovné druhy
Príslovkové určenie
Čítanie s porozumením
Test 2 opakovanie pojmov
Test opakovanie pojmov
Testovanie deviatakov
Určovanie prívlastkov
Prívlastok
Poznámky SJ od začiatku po úvahu
Čitateľská gramotnosť 1
Predmet, test
Vedľajšie vetné členy Predmet
Test na prijímacie pohovory
Hlavné vetné členy
Vetné členy vo vete

Mgr. Bezáková, literatúra:
Povinná DÚ - do 15.6.2020 - prečítať ľubovoľnú knihu, ktorú doma nájdete - vypracovať záznam o knihe 
Záznam o prečítanej knihe - pokyny
Romeo a Júlia - prezentácia a poznámky
Džínsový denník - prezentácia, poznámky, DÚ
Dieťa zo smetiska - prezentácia, poznámky, DÚ
PL Jana Šimulčíková - Dievča s bocianími nohami
Jana Eyrová - prezentácia, poznámky
PL Jana Eyrová
PL Mordovisko
Dvere do kľúčovej dierky - prezentácia
Opakujeme literatúru - prezentácia
PL Bedári
PL Červené víno
Bedári, poznámky
Červené víno, poznámky

Mgr. Bezáková, slovenský jazyk:

8.6. - 12.6.2020 
Prístavok - poznámky a PL 
1.6. - 5.6.2020
PL - Opakovanie vetných členov - budeme riešiť spolu v stredu
Určovanie vetných členov - test - samostatné testovanie vedomostí
25.5. - 29.5.2020
Príslovkové určenie - prezentácia a PL
18.5. - 22.5.2020
Prívlastok - teória a PL
11.5. - 15.5.2020
Predmet - teória
Predmet - PL
4.5.2020 - 7.5.2020
Základné vetné členy - poznámky a teória
Základné vetné členy - PL
27.4.2020 - 30.4.2020
Pokyny na týždeň od 27.4. - 30.4.2020
Vety - teória
PL 9 Určovanie viet
Test - skladba (vety a súvetia)
Riešenie - Neohybné slovné druhy PL
20.4.2020 - 24.4.2020
Citoslovcia - poznámky
Neohybné slovné druhy - PL
15.4.2020 - 17.4.2020
Častice - prezentácia
Častice - poznámky + DÚ
6.4.2020 - 8.4.2020
Predložky - poznámky + PL
Spojky - poznámky + PL
Spojky - prezentácia na precvičenie písania čiarky
30.3.2020 - 3.4.2020
Príslovky- zhrnutie (prezentácia na zopakovanie učiva)
Príslovky - poznámky 
Príslovky - pracovný list
Riešenie PL slovesá
23.3.2020 - 27.3.2020.
Slovesá - zhrnutie (prezentácia na zopakovanie učiva)
PL slovesá opakovanie
Príprava na T9 - slovesá
PL vetné členy
Vetné členy, teória
T9 2018
T9 2018, kľúč