Slovenský jazyk a literatúraMgr. Virdzeková M., slovenský jazyk:
Opakovanie zo slovenského jazyka a literatúry - pracovny list
citoslovcia

Správne odpovede - prísudok
Prísudok
Správne odpovede - priama reč, podmet
Priama reč, podmet
Správne odpovede - príslovky
Kritéria k hodnoteniu zo SJL
Príslovky, pokračovanie z minulej hodiny

Správne odpovede, ja,on-rozprávanie, príslovky

Príslovky
Správne odpovede opakovanie slovies, dynamický opis
Dynamický  opis, ja-rozprávanie, on-rozpravánie
Opakovanie slovies - test
Správne odpovede - slovesný tvar, pracovný zošit
Slovesný tvar
Správne odpovede - podmieňovací spôsob
Podmieňovací  spôsob
Správne odpovede - rozkazovací spôsob
Rozkazovací spôsob
Správne odpovede - oznamovací slovesný spôsob
Oznamovací spôsob
Správne odpovede,zvratné a nezvratné slovesá
Zvratné a nezvratné slovesá
Správne odpovede k PL2
Správne odpovede k PL1
Pracovný zošit, odpovede str. 35
Pracovný zošit, odpovede str. 34
Pracovný zošit, odpovede str. 33

Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá
Sloveso byť, plnovýznamové, neplnovýznamové, vykanie, tykanie

Mgr. Virdzeková M., literatúra:

Princezná so zlatou hviezdou na čele
Opakovanie dobrodružná literatúra,detektívna literatúra
Erich Kästner, Emil a detktívi
Jela Mlčochová, Adrianin prvý prípad
Dick King Smith, Ja a moja príšera
Vypracovanie pracovného listu k James Oliver Curwood, Kočovníci severu
James Oliver Curwood, Kočovníci severu
Správne odpovede: Rudo Moric - Prefíkané vrany
Rudo Moric, Prefíkané vrany
Tematický celok: Zo života detí - test (vypracovanie odoslať do 4.5.2020, t.j. pondelok)
Marta Hlušíková, Bojujeme u riaditeľa
Katarína Gillerová, Môj mladší brat a ja
Jaroslav Rezník, Oči plné oblohy
Martin Rázus, Maroško
Mark Twain, Princ a bedár
Jozef Cíger Hronský, Prečo je Váh divá rieka