Slovenský jazyk a literatúraMgr. Bezáková, slovenský jazyk:
15.6. - 30.6.2020
Opakovanie učiva 7. ročníka

8.6. - 12.6.2020
Opakovanie vedomostí o vete - PL 
Riešenie PL Jednočlenná veta
1.6. - 5.6.2020
Jednočlenná veta - poznámky a PL
Riešenie DÚ a PL Holá a rozvitá veta

25.5. - 29.5.2020
Holá a rozvitá veta - poznámky a PL
Riešenie PL Opakovanie učiva o jednoduchej vete a Uč. 67/5,6,7
18.5. - 22.5.2020
Učebnica SJ str. 67/5,6,7 - písomne do zošita
Opakovanie učiva o jednoduchej vete - poznámky
Opakovanie učiva o jednoduchej vete - PL
11.5. - 15.5.2020
Opakovanie slovných druhov - PL
04.05. - 07.05.2020
Opakovanie učiva o slovných druhoch - pokyny
27.04. - 30.04.2020
Spojky - poznámky
Spojky - PL + pokyny
20.04. - 24.04.2020
Dynamický opis - poznámky
PZ Hravá slovenčina 34, 37 - riešenie
 15.04. - 17.04.2020
PZ Hravá slovenčina - vypracujte si strany 34 (Slovesný vid) a 37 (Slovesá - precvičovanie)
Riešenie - PL slovesný vid
06.04. - 08.04.2020
Slovesný vid - poznámky
Slovesný vid - pracovný list
Riešenie - PZ Hravá slovenčina - str.33
Riešenie - PL slovesá
30.3. - 03.04.2020
Slovesá, teória
Slovesá, pracovný list
Slovesá, PZ Hravá slovenčina - str. 33
Riešenie - číslovky učebnica
23.3. - 24.3.2020 - Opakovanie čísloviek -  vypracujte si cvičenia z učebnice SJ str. 55/5,7 a 84/23,24,25.
Číslovky, PL
Pravopis čísloviek
Precvičte si pravopis čísloviek


Mgr. Bezáková, literatúra:
Povinná DÚ do 15.6.2020 - prečítať ľubovoľnú knihu, ktorú doma nájdete - vypracovať záznam o knihe
Záznam o prečítanej knihe - pokyny 
8.6. - 12.6.2020
Opakovanie literatúry 7. roč. 
1.6. - 5.6.2020
Filmové umenie, Sokoliar Tomáš - poznámky
25.5. - 29.5.2020 
Starec a počítačový chlapec - poznámky
Starec a počítačový chlapec - zvuková nahrávka
18.05. - 22.05.2020
Opakovanie - dobrodružná lit., fantasy, detektívka,  western, robinsonáda
11.05. - 15.05.2020
Ostrov belasých delfínov - poznámky a PL
Ostrov belasých delfínov - prezentácia
04.05. - 07.05.2020
Robinson Crusoe - poznámky
Robinson Crusoe - PL
27.04. - 30.04.2020
Synovia Veľkej Medvedice - poznámky a PL
Synovia Veľkej Medvedice - prezentácia
20.04. - 24.04.2020
Brezina - Hľadači pokladov - pracovný list - riešenie
Brezina - Hľadači pokladov - bludisko - riešenie
K. May - Šľachetnosť Old Shatterhanda - poznámky a PL
15.04. - 17.04.2020
Brezina - Hľadači pokladov - poznámky
Brezina - Hľadači pokladov - pracovný list
Brezina - Hľadači pokladov - bludisko
06.04. - 08.04.2020
Percy Jackson - Zlodej blesku - poznámky a PL
Riešenie PL Rivali
30.3. - 03.04.2020
Dievčatko z Krajiny Drakov, poznámky
PL Rivali
Rivali - poznámky
Mauglí, poznámky
Sivé vĺča, poznámky


 Mgr. Virdzeková M., literatúra:

Opakovanie literatúry  - pracovný list
Jozef Cíger Hronský, Sokoliar Tomáš
Jana Bodnárová, Starec a počítačový chlapec
Správne odpovede - dobrodružná,fantasy,detektívna literatúra, western, robinsonada
Opakovanie - dobrodružná, fantasy, detektívna literatúra,  western, robinsonáda

Scott O´Dell, Ostrov belasých delfínov
Daniel Defoe, Robinson Crusoe
Liselotte Welskopfova Henrichova, Synovia veľkej medvedice
Karl May, Šľachetnosť Old Shatterhanda
Thomas Brezina, Hľadači pokladov
Rick Riordan, Percy Jackson, Zlodej blesku 1
Igor Molitor, Muška Molitorová, Dievčatko z Krajiny Drakov

Mgr. Virdzeková M., slovenský jazyk:

Jednoduchá veta podľa rozvitosti
Správne odpovede - podmet, prísudok, jednoduchá veta podľa členitosti
Jednoduchá veta - teória, pracovný list
Kritéria hodnotenia zo SJL
Opakovanie učiva o slovnych druhoch
Správne odpovede spojky
Spojky
Správne odpovede k opakovaniu slovies a dynamického opisu
Opakovanie slovies, Nová látka: dynamický opis

Správne odpovede -  slovesný vid
Slovesný vid
Správne odpovede - opakovanie slovies
Opakovanie slovies
Správne odpovede - pracovný list  2  opakovanie čísloviek
Opakovanie čísloviek - pracovný list
Správne odpovede - opakovanie čísloviek
Opakovanie čísloviek
Správne odpovede k PL2_Násobné číslovky
Násobné číslovky
Správne odpovede k PL1

Radové číslovky