Slovenský jazyk a literatúraMgr. Virdzeková D., slovenský jazyk:
Zhodný a nezhodný prívlastok
Predmet
Riešenie vetný základ

Vetný základ
Podmet a prísudok
Slovná zásoba, opakovanie
Spôsoby obohacovania slovnej zásoby
Združené pomenovania
Priame a nepriame pomenovanie, pracovný list
Priame a nepriame pomenovania, prezentácia
Priame a nepriame pomenovania
Frazeologizmy, prezentácia
Frazeologizmy

Mgr. Virdzeková D., literatúra:
Tajný denník Adriana Molla
Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského
Douglas Adams - Stopárov sprievodca galaxiou
William  Kotzwinkle   E T  mimozemšťan
Jules Verne Cesta na Mesiac
Joe Alex Čierne koráby
Margita Figuli Tri gaštanové kone, prezentácia
Margita Figuli Tri, gaštanové kone
Anna zo Zeleného domu

Mgr. Panovčíková, slovenský jazyk:
Opakovanie SJL
1.6. - 6.6. 8.r.
Osemsmerovka
Pokyny 25.5.-29.5.
Úlohy od 18.5. do 22.5.
Rozcvička, čitateľská gramotnosť
Oznamy a úlohy
Vetné členy, myšlienková mapa
Predmet, rozvíjací vetný člen
Predmet, prezentácia
Predmet, PL
Skladba
Opakujeme slovnú zásobu
Slovná zásoba, test
Test, slovná zásoba
Pojmová mapa
Združené pomenovania prezentácia
Združené pomenovania
Frazeologizmy, pracovný list
Priame a nepriame pomenovania, pracovný list

Mgr. Panovčíková, litaratúra:
Opakovanie literatúry
Konštantín a Metod
PL Konštantín a Metod
Matej Bel Zvolenská stolica
Vedecko-populárna literatúra
PL LIT 8.r.
L. Rennison Denníky Georgie Nicolsonovej
Denníky, práca s textami
Denník, test
Sue Towsendová PL
PL Osudy a cesty grófa M. A. Beňovského
Osudy a cesty grófa M. A. Beňovského
Douglas Adams: Stopárov sprievodca galaxiou
E.T. mimozemšťan
Jules Verne, Cesta na Mesiac - pracovný list
 
Mgr. Bezáková, literatúra:
Povinná DÚ - do 15.6.2020 - prečítať ľubovoľnú knihu, ktorú doma nájdete - vypracovať záznam o knihe 
Záznam o prečítanej knihe - pokyny
Slová z hlbín dávnych vekov - poznámky
Zamarovský - Slová, slová, slová - prezentácia
Zamarovský - Slová, slová, slová - poznámky a PL
Konštantín a Metod - poznámky
Konštantín a Metod - PL
Zvolenská stolica - poznámky
Denníky Georgie Nicolsonovej - poznámky
Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla, PL a poznámky
Osudy a cesty grófa M. A. Beňovského, poznámky
Stopárov sprievodca galaxiou, pracovný list
E.T. mimozemšťan, prezentácia a poznámky
Cesta na Mesiac, poznámky
Čierne koráby, poznámky
Malý princ, poznámky
Tri gaštanové kone, poznámky
Anna zo Zeleného domu, poznámky

Mgr. Bezáková, slovenský jazyk:

Úlohy od 8.6. - 12.6.2020:
Podmet a prísudok - poznámky a PL
Riešenie PZ Hravá slovenčina str. 40, 41
Úlohy od 1.6. - 5.6.2020:
Spôsoby obohacovania slovnej zásoby - poznámky a PL
Riešenie PZ str. 39
Úlohy od 25.5. - 29.5.2020:
Združené pomenovania a informačný slohový postup - poznámky a PL
Úlohy od 18.5. - 22.5.2020:

Frazeologické jednotky - poznámky a cvičenia
Riešenie PZ Hravá slovenčina str. 36
Úlohy od 11.5. - 15.5.2020:
Priame a nepriame pomenovania - poznámky
Priame a nepriame pomenovania - PL
Riešenie DÚ a PZ str. 35
Úlohy od 04.05. - 7.05.2020:
Pokyny na týždeň 4.5. - 7.5.
Úlohy od 27.4.2020 - 30.4.2020:
Pokyny na týždeň 27.4. -30.4.
Citoslovcia - poznámky
 Úlohy od 20.4.2020 - 24.04.2020:
Častice - pracovný list
 Úlohy od 15.4.2020 - 17.04.2020:
Častice - poznámky
Úlohy od 6.4.2020 - 8.4.2020:
Spojky - teória, poznámky
Spojky - pracovný list
Úlohy od 30.3.2020 do 3.4.2020:
Predložky, teória a pracovný list
Úlohy od 23.3.2020 do 27.3.2020:
Príslovky, prezentácia
Príslovky, poznámky
Príslovky, pracovný list
Pracovný zošit str. 27 -28 (slovesá)