Nemecký jazykIng. Detková:
Pracovny list cislo 4 http://zsholleho.topindex.sk/documents/document1043_pl_4_varianta_a_lehci.pdf
Pracovny list cislo 2 http://zsholleho.topindex.sk/documents/document1042_pl_2.pdf
KV 2 http://zsholleho.topindex.sk/documents/document1041_kv_2.pdf
Plan online hodin nemecky jazyk http://zsholleho.topindex.sk/documents/document847_online-hodina-nemecky-jazyk.pdf

Das ist meine Familie
Ostern 2
Ostern 1
Meine tägliche Routine
Čítať ukážku a prekladať. Neznáme slovíčka zapísať a preložiť. Využívajte www.lingea.sk. Konzultácie možné cez Messenger, Viber, What s up. :)
Geheimnis im Hotel
Geheimnis im Hotel 1
Geheimnis im Hotel 2

Geheimnis im Hotel 3

- Vypracovať cvičenie v prílohe do zošita
- Učebnica Klett maximal interaktiv II str. 66/5 - vypísať novú slovnú zásobu, a do zošita vytvoriť podobné dialógy ako je Dialóg A a Dialóg B
- Napísať do zošita a naučiť sa slovesá haben a sein v Préterite - v minulom čase (slovesá sú vyčasované aj na strane 79)
Tagesablauf