Slovenský jazyk a literatúraMgr. Virdzeková D.
slovenský jazyk:
Opakovanie prídavných mien

Riešenie vzor cudzí
Vzor cudzí PL
Riešenie vzor pekný
Vzor pekný PL
Riešenie - prídavné mená
Prídavné mená PL
Podstatné mená čítanie s porozumením
Riešenie PL opakovanie podstatných mien
PL opakovanie podstatných mien
Opakovanie  podstatných mien
PL podstatné mená stredného rodu
PL opakovanie podstatné mená stredného rodu
Opakovanie podstatné mená stredného rodu
Riešenie_vzor  dievča

Riešenie vzor vysvedčenie
Vzor vysvedčenie
Vzor srdce

literatúra:

Anton Habovštiak Tri zlaté ruže
Mária Ďuríčková  Kôň so zelenou hrivou
Jozef Horák  Detvan a Jánošíkov poklad
Matej kráľ a bača
Čítanie s porozumením: Zakopaný meč pod Zoborom
Jozef Cíger Hronský: Zakopaný meč pod Zoborom
Televízna rozprávka
Filmová rozprávka Perinbaba
Bábkové divadlo, Krása Nevídaná, prezentácia

Bábkové divadlo, Krása Nevídaná
Roald Dahl

Mgr. Panovčíková:
literatúra
Komiks
Život Konštantína
Tri zlaté ruže, prezentácia
PL Tri zlaté ruže
Kôň so zelenou hrivou
Pranostiky na máj
 Čertova brázda, prezentácia
Detvan a Jánošíkov poklad, prezentácia
Detvan a Jánošíkov poklad, Čertova brázda, poznámky
Kráľ Matej a bača
Povesť Matej kráľ a bača
Zakopaný meč pod Zoborom
Počúvanie s porozumením
Perinbaba - pracovný list k filmovej rozprávke

slovenský jazyk
Opakovanie 5.r.
Čítanie s porozumením
Vyučovanie cez ZOOM
Čítanie s porozumením
Vzor pekný
Pokyny 25.5.-29.5.
Úlohy od 18.5 do 22.5.
PL - Deti už nechcú...
Oznamy a úlohy
Čítanie s porozumením,2
Čítanie s porozumením
Pravopisné cvičenie, doplňovačka
Test priama reč
Test podstatné mená
PL Dievčatko z veže
PL Seriál Naši
Precvičuj gramatické učivo
Pravopisné cvičenie
Čítanie s porozumením a určovanie slovných druhov
Podstatné mená
Testovací diktát
Čítanie s porozumením, určovanie vzorov a pádov
Podstatné mená, opakovanie
Podstatné mená, opakovanie