InformatikaMgr. Bobríková + Mgr. Kapusník:
Klávesové skratky, ktoré sa vždy zídu: preštudujte si, prosím.
Pri práci s PC nám dokážu klávesové skratky častokrát uľahčiť a zefektívniť prácu. Je dobré sa ich zopár naučiť a používať

Ako na prezentácie, zásady tvorby prezentácií: preštudujte si, prosím.
Milí žiaci, preštudujte si zásady tvorby prezentácií, ktoré som spísal. Postupne dostanete za úlohu okrem iných úloh aj vytvoriť a zaslať prezentáciu na môj e-mail: kapotest@gmail.com.
Verím, že tieto zásady tvorby prezentácií využijete taktiež aj v iných predmetoch.